Boprisförväntningarna vänder upp igen

Samtidigt som majoriteten tror på stigande bostadspriser sjunker andelen hushåll som tror på sjunkande priser, visar SEB:s senaste boprisindikator.
SEB:s Boprisindikator, skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, ligger i september på 41. Det är en ökning med 2 enheter från augusti.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger kvar på 35%. Anden som tror på sjunkande priser backar med 2 enheter till 12%. Samtidigt stiger andelen som tror på oförändrade priser med 2 enheter till 27%.

”Hushållens boprisförväntningar står stadiga i september, med drygt hälften som fortfarande tror på stigande priser. Det är en tydlig återspegling av en i grunden stark bostadsmarknad. Regeringens senaste besked om att lätta på restriktionerna har ännu inte hunnit få genomslag på hushållens syn och blir något att följa noga under hösten”, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Regionerna skiljer sig dock åt i förväntningarna om framtida bopriser. I tre av de sex regionerna ökar de och i de övriga tre minskar de. I Stockholm ökar indikatorn mest, med 12 enheter från 30 till 42. Samtidigt ökar den med 6 enheter till 42 i Östra Götaland och i Norrland ökar den med 4 enheter, från 37 till 41. I Västra Götaland syns den största nedgången, med 10 enheter från 51 till 41. I Skåne minskar den med 6 enheter till 46, och i Svealand utom Stockholm minskar den med 4 enheter från 37 till 33.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar samtidigt med 0.07 procentenheter och ligger nu på 0,55%. Andelen som planerar att binda sin rörliga bolåneräntor sjunker en procentenhet och ligger nu på 5%.

”Hushållen höjer sina ränteförväntningar något. Svensk ekonomi går starkt och för varje månad som går närmar vi oss slutet av pandemitunneln. Möjligen ett tecken på att hushållen ser en viss åtstramning i sikte efter en lång period av kraftiga stimulanser”, säger Américo Fernández.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.