Com Hems teckningsintervall spikat

Efter offentliggörandet den 23 maj 2014 av avsikten att genomföra en börsnotering offentliggör Com Hem, leverantör av tjänster inom tv, bredband och fast telefoni i Sverige, prospekt och prisintervall i erbjudandet av bolagets aktier och noteringen på Nasdaq OMX Stockholm.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer att erhålla en bruttolikvid om 5.670 miljoner kronor (under antagande om att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas) och erbjudandet implicerar ett marknadsvärde på Com Hem om 10.070 – 11.870 miljoner kronor.

Priset i Erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 44 – 62 kronor per aktie och givet bruttolikviden som ska genereras kommer erbjudandet omfatta mellan 91,4 – 128,9 miljoner nyemitterade aktier.

Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten i Sverige påbörjas den 4 juni och avslutas den 13 juni. Beräknad första handelsdag är den 17 juni.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.