De små värdebolagens vecka

PORTFÖLJUPPDATERING De tre mindre värdecasen Actic Group, Arise och Insr i Nordiska Värdeportföljen tickar på i linje med plan. Mer haltande Multiconsult har kommit till probleminsikt.

Det negativa börssentimentet har återupptagits och världens börser och risktillgångar står överlag lägre i pris än för en vecka sedan. Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen har pressats i något större utsträckning och visar nu på en totalavkastning om 17,4 procent från starten för knappa 11 månader sedan. Försprånget till Stockholmsbörsens OMXSGI index är 17 procentenheter (18 procentenheter förra veckan).

 

ÖRESUNDS NORSKA FÖRSÄKRINGSPROJEKT LEVERERAR

Försäkrings-turnarounden Insr (4 procent) fortsatte att övertyga även i senaste rapporten (1, 2, 3), med nya steg i riktningen mot att försöka bli en framtida kassaflödesmaskin.

I den norska hemmamarknaden försämrades jämförbara aktörers bruttoskadeprocent (kostnaderna för skadeutbetalningar i förhållande till premieintäkterna) med 9 procentenheter, till 71 procent i kvartalet. Att Insr då samtidigt lyckas pressa ned sin bruttoskadeprocent med 3 procentenheter, från proforma 73 procent i fjolårskvartalet till 70 procent, är starkt. Att totalkostnadsprocenten gick under 100 och kom ned i 98 procent (70 i skadeprocent plus 28 i kostnadsprocent) betyder att Insr, efter Nemi-förvärvet, vänt till försäkringsteknisk vinst (brutto) i tredje kvartalet. Försäkringsportföljens goda premietillväxt, på 19 procent hittills i år, lägger samtidigt grund för att enklare bibehålla den eftersläpande lönsamhetsförbättring som nu väntas slå igenom successivt. Redan vidtagna tidigare åtgärder tar upp till två år innan de slår igenom upp fullt ut i resultatet.

Stockholmsnoterade svenska storägaren Öresund ökade till väldigt nära 25 procents ägande efter rapporten. Läs mer om Öresunds aktiva ägaragenda i Insr här.

SIMHALLSGYMMEN STABILA

Actic Group (4 procent) rapporterade (1, 2) på onsdagsmorgonen. Tredje kvartalet blev en avslagen historia då gymkedjebolagets organiska tillväxt blev lätt negativ, på -1 procent valutajusterat i kvartalet. Actics mål, som Affärsvärlden ännu inte köper fullt ut, är att komma upp i hela 5 procents organisk tillväxt över tid. Lönsamheten stod nära still på godkända nivåer men på plussidan var kassaflödet starkt, även före förbättrad rörelsekapitalbindning.

Nye vd:n Anders Carlbark tar plats i december och efter en misslyckad börsstart där värderingen föll brant så förblir Actic intressant även in i 2019. På 7 gånger ett defensivt operativt kassaflöde ligger börsens förväntningar i underkant.

VINDKRAFT MED TRIGGERS

Arise (6 procent), portföljens mindre vindkraftscase efter största positionen Eolus Vind (35 procent) höll sin kapitalmarknadsdag i samband med fredagens niomånaderssiffror. Systerportföljen Avkastningsportföljen har summerat här. Intrycket är rimligt goda utsikter för fortsatt uppvärdering, i takt med att den nya fokuseringen på projektaffär får chans att bevisa sig. Sker dessförinnan större avyttringar ur den producerande vindportföljen, exempelvis samriskprojektet Jädraås, finns även stor potential i närtid.

Riskpremien ska samtidigt vara skapligt hög då Arise har en del att bevisa i en bransch som ännu inte helt har mognat vad gäller politiska spelregler.

TEKNIKKONSULTEN SOM TRÖTTNADE PÅ TILLVÄXTSTRESS?

Multiconsult (4 procent), som redan hade vinstvarnat, bjöd på viktiga strategianpassningar i samband med rapporten. Efter ett lönsamhetsmässigt förlorat år av lönekostnadsinflation och felberäknade projekt ska det norska teknikkonsult- och arkitektbygget, som Affärsvärlden liknat vid ett norskt mindre Sweco eller ÅF, framöver ta det betydligt lugnare med tillväxten och fokusera fullt på att återställa lönsamhet. Det betyder organisk tillväxt i linje med marknadens 6–8 procent, och att expansionen i Sverige och energisektorn internationellt ska ha en lugnare takt.

Lönsamheten ska däremot återställas till en bättre ebit-marginal än konkurrenternas snitt, där jämförelsegruppen för stunden består av Sweco (VÄNTA), ÅF, Rejlers (KÖP), Projektengagemang (KÖP) samt Pöyry.

Multiconsult förblir attraktivt värderat på normaliserad lönsamhet, även med lägre tillväxt.

HÄNDER I ÖVRIGA PORTFÖLJEN:

  • I Europris (4 procent) noteras nu återigen återköp av aktier. De kan användas i den norska lågprishandlarens betalning för ett 20 procentigt delägande i ÖoB som ska slutföras när ÖoB:s 2018 är rapporterat. ÖoB-affären ger tidiga synergier från ett redan inlett inköpssamarbete och att Europris får köpa 20 procent av ÖoB för 7,7 gånger ett nedpressat 2018 ebitda. Det bästa med affären är att Europris får en option, det vill säga en rättighet utan skyldighet, att köpa resterande 80 procent av ÖoB år 2020 för samma 7,7 gånger ebitda, fast på snittet av 2019- och 2020-utfallen. Den optionen är värdefull då den ger Europris handlingsutrymme.  Bästa möjliga utfall är att samarbetet de båda bolagen emellan bär frukt samtidigt som ÖoB vänder sin svaga lönsamhetstrend. Då sitter Europris på ett dolt guldägg.
  • Tredje största innehavet Ratos (8 procent) har rekryterat Peter Wallin som ny finanschef från december. Wallin lämnade motsvarande roll hos byggjätten Skanska tidigare i år. Ännu en viktig rekrytering till nye Ratos-vd Jonas Wiströms turnaround-gäng är därmed avklarad.
  • För Telenor (3 procent) upprepar Affärsvärlden sitt tidigare köpråd, med förpublicering här på Affärsvärlden Analys+. Samtidigt som casets större värdedrivare är intakta har uppvärderingen uteblivit. Den ettåriga riktkursen justeras upp till 235 norska kronor. På nyhetsfronten har Telenor nu meddelat ett första skandinaviskt pilottest för 5G åt privatkunder, i norska Kongsberg.
  • I kosmetikainnehavet Oriflame (2 procent) handlades aktien på onsdagen exklusive rätt till en utdelning på 4,09 kronor per aktie, vilken adderats till portföljens kassa.
  • Sista rapportbolag för perioden blir Allgon (7 procent) på torsdag om två veckor (29 november). Tredje kvartalet blir det första då storförvärvet Tele Radio ingår i koncernsiffrorna, och då från 1 augusti. Det kommer att bokas en transaktions- och finansieringskostnad som guidats till 30 miljoner kronor relaterad till förvärvet.

Nordiska Värdeportföljen 2018-11-14 (stängning).PNGNordiska Värdeportföljen 2018-11-14 (stängning)

PS: Finländska fastigheter tinade verkligen upp 2017 och än har den trenden inte vikit ned sig, enligt fastighetsdatatjänsten Datscha. Vältajmade expansioner österut bland Stockholmsbörsens fastighetsjättar inkluderade tidigt Sagax, följda av Balder. På senare tid har även Castellum börjat doppa tårna. Intresset indikeras även att hur Sponda köptes ut i fjol och Technopolis i år.

Det här med att söka sig till kyligare jaktmarker när överhettningsrisker ökar på hemmaplan gäller inte bara värdeinvestering inom aktier.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden