Deutsche Bank: Svenska kronan kan gynnas av globala stimulanser

Deutsche Bank tror att såväl den svenska som den norska kronan kan gynnas av globala stimulanser och ökad inflation. Man ser att det är mer sannolikt att Sverige och Norge lyckas undvika ett tillväxttapp under vintern jämfört med USA och eurozonen. Det rapporterar Bloomberg News.
Pengar

Storbanken gillar att köpa dessa valutor mot dollarn men ser även framför sig att de presterar väl mot euron.

Den svenska återhämtningen bedöms stödjas av en ”anmärkningsvärd” återhämtning inom europeisk tillverkning, som initialt visat sig immun mot den andra virusvågen.

Givet att utbudet av coronavaccin kommer vara begränsat under en lång tid ser man även det som en konkurrensmässig fördel att de skandinaviska länderna är små och rika. Sverige och Norge behöver endast säkra ett antal miljoner doser av det globala utbudet för att gå en bra bit mot flockimmunitet.

Vidare är skepsisen mot vaccin relativt låg i regionen, vilket är gynnsamt.

Både den svenska och norska kronan bedöms vara undervärderade på åtminstone 25 procent mot dollarn på köpkraftsjusterad basis, och den svenska kronan framstår på det stora hela som en fundamentalt billig valuta i bankens ögon.