Erik Penser: Fed cementerar klyftan mellan europeisk och amerikansk tillväxt

Federal Reserve kommer i veckan ytterligare cementera den atlantiska klyftan mellan europeisk och amerikansk tillväxt. Federal Reserves prognos kan till och med bli nästan den dubbla jämfört med Europas, skriver Erik Penser Bank i ett veckobrev.
Banken konstaterar att det kostar för Europa som valt att sätta in mindre stimulanser, beställa vaccin efter alla andra stora ekonomier samt att vara först med att införa handelshinder för vaccin som producerats i Europa.

”Marknaden är hård i sin bedömning och USA har i år 1 835 gånger så mycket kapitalinflöde jämfört Europa, om vi ser till professionella och taktiska flöden. En chockerande siffra som skapar ett behov av rannsakning, något som vi dessvärre inte ser ske…än. Oroväckande”, resonerar Erik Penser Bank.

De skriver vidare:

”Denna oro, som marknaden också delar, understryks när man krasst ser skillnaderna i utvecklingen av; finansiella villkor, förtroende, konsumtion, tillväxt, arbetsmarknad, lönetillväxt, produktion och så vidare. Vi har tagit upp det förr men vi vill understryka hur oerhört fundamentalt detta ändrar värdekedjor, inte bara för bolag eller länder utan för hela marknaden och samhällena. Denna utveckling har redan blivit till starka teman, vilket var vår prognos från och med april 2020 – vi håller fast vid detta och tillhörande strategier. Följaktligen sker 95 procent av våra aktieinvesteringar utanför Eurozonen”.

Erik Penser håller kvar vid sin övervikt vid aktier.

”Ränteuppgången har inte stört denna bild, den har snarare bekräftat den, vilket också all historik pekar på. Sektorrotation är mycket naturlig i denna miljö och flertalet sektorer har ju stigit. Vi har ju till exempel köpt amerikanska småbolag, banker och råvarubolag”, skriver banken.