Hyresrättsjättens nya femårsplan

BOLAGSUPPDATERING 8 procent per år. Så mycket siktar Wallenstam på att växa sitt substansvärde de kommande fem åren.

Wallenstam, Sveriges största privata hyresrättsbyggare för egen förvaltning, har just presenterat sin nya affärsplan för femårsperioden 2019–2023. Det överordnade ekonomiska målet är denna gång att öka substansvärdet per aktie med 40 kronor.

För den som utgår från senast kända substans, på 79,2 kronor per aktie vid utgången av tredje kvartalet 2018, innebär det ungefär 8 procents årlig substanstillväxt avrundat*, eller dryga 50 procent totalt.

I grafen nedan illustrerar Affärsvärlden Analys+ hur en sådan värdetillväxt skulle se ut om den skedde helt linjärt:

 

EN AV FÅ SÄKRA VINNARE PÅ NYA HYRESRÄTTER

8 procent kan låta lågt, men beakta att ambitionen sätts för ett av Sveriges största bostadstunga fastighetsbolag i ett läge när fastigheter generellt redan värderats upp i nollränteklimat och när den svenska privatmarknaden för bostäder pekas ut som övervärderad.

Affärsvärlden ser ändå Wallenstams ambitioner som rimliga, givet att bolaget är en av få aktörer som har tillräcklig skala och kunnande för att räkna hem god lönsamhet och kassaflödestillväxt från nyproducerade hyresrätter. Så även om bostadsrättsmarknaden skulle bli mer eller mindre stendöd de kommande fem åren.

Om aktien däremot blir en god affär i korta loppet, det får vi återkomma till.

Affärsvärldens senaste köpråd i Wallenstam, i nr 8/2018, gick redan i juli  i mål i förtid på riktkursen 85 kronor. Totalavkastningen inräknat utdelning blev dryga 20 procent, motsvarande över 60 procent i årstakt som följd av den snabba uppvärderingen.

* 8 procent blir ambitionen även utifrån antagande att Wallenstam klarar den nuvarande femårsplanens 10 procentiga substanstillväxtmål genom det innevarande fjärde kvartalet och då avslutar 2018 på dryga 81 kronor per aktie.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.