Imponerande siffror från Netent och Evolution Gaming enligt Kepler

Kepler Cheuvreux höjer riktkurserna för både Netent och Evolution Gaming.
Foto: Daniel Hniopek

Netent och Evolution Gaming släppte imponerande kvartalsrapporter i slutet av förra veckan, enligt Kepler Cheuvreux-analytikern Hjalmar Ahlberg.

”Evolution Gaming rapporterade ytterligare ett imponerande kvartal och lönsamheten fortsatte att överraska positivt. Det starka resultatet i det andra kvartalet förklaras dock delvis av temporärt minskade personalkostnader, vilket indikerar att lönsamheten kan falla tillbaka under det andra halvåret och 2021-2022. Hur som helst var rapporten överlag starkare än förväntat och vi har höjt våra prognoser för rörelseresultatet 2020-2021 med 12 respektive 7 procent”, kommenterar Ahlberg.

Kepler Cheuvreux anser att aktien är fullvärderad med begränsad uppsida, vilket gör man upprepar rekommendationen behåll medan riktkursen höjs till 690 kronor (640).

Riktkursen för Netent höjs till 79,90 kronor (42), vilket är i linje med Evolution Gamings bud på bolaget.

Netent anses även ha presterat starkt i det andra kvartalet, med både omsättning och ebitda-resultat över prognos.

”Även om viss tillväxt är temporärt höjd i och med covid-19 så är den underliggande tillväxten högre än väntat. Mot bakgrund av detta höjer vi våra tillväxtantaganden för 2021-2022”, förklarar Ahlberg.

Evolution Gaming liksom Netent är inledningsvis ned marginellt på börsen idag.