Investor höjer utdelningen

Investmentbolaget Investor föreslår en utdelning om 14:00 kronor per aktie för 2019 (13:00).

Det framgår av bokslutsrapporten för det gångna året.

Det rapporterade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 550 kronor, att ställa mot 507 kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

Det rapporterade substansvärdet ger en substansrabatt på 7,4 procent per den 31 december, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 5,7 procent i slutet av tredje kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor numera också redovisar och som även kallas justerat substansvärde, var 634 kronor, motsvarande en rabatt om 19,7 procent.

Det kan jämföras med 596 kronor och 19,8 procent för cirka tre månader tidigare.

Investmentbolagets justerade substansvärde ökade med 33 procent under hela 2019.

Investors resultat efter skatt blev 33.713 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (-45.115). Resultatet per aktie uppgick till 44:07 kronor (-58:94).

Investor redovisar en totalavkastning för det fjärde kvartalet 2019 på 7 procent, att ställa mot 10 procent för avkastningsindexet SIXRX.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här