Kurspressat Oriflame övertygar

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen tuggade vidare uppåt den senaste veckan. Oriflame levererar styrkebesked i rapporten.

Stockholmsbörsen har knappt rört sig mot för en vecka sedan. Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen har samtidigt klättrat mot sin högstanivå från i våras. Totalavkastningen stod per tisdagens stängning i 21,1 procent sedan start (15/12 2017), en överavkastning på 18 procentenheter mot OMXSGI index.

I såväl procentuella som absoluta termer är det återigen uppvärdering av största portföljinnehavet Eolus Vind som drar upp portföljen mest. Vindkraftspositionen, som varit med sedan start, har svällt till en tredjedel av portföljen och är nu mer än en dubblare sedan inköp.

Danska smyckesjätten Pandora har däremot handlats ned på sin rapport. Här handlar det om portföljens näst största innehav, med 20 procents portföljvikt, som dessutom är mitt uppe i en välbevakad – och av många ifrågasatt – omställning av affärsmodellen så här blir uppdateringen i separat inlägg.

 

ORIFLAME STUDSAR UPP PÅ RAPPORT

Efter utbredd tillväxtmarknadsoro kring viktiga slutmarknader som Turkiet och Ryssland hade Affärsvärlden Analys+ fått se aktiekursen i det mindre innehavet Oriflame (2 procent) pressas tillbaka med hela 30 procent på tre månader. Med den rejäla kapningen av förväntningarna så överraskar inte onsdagsmorgonens initialt positiva kursreaktion, upp 10 procent strax efter öppningen, på den färska delårsrapporten.

  • Givet oron för tillväxtmarknaderna så lugnade förstasidans omsättningsbesked. Tredje kvartalets tillväxt på översta raden var -1 procent i euro, en klar förbättring mot -7 procent i föregående kvartal. Kvartalets tillväxt i lokal valuta blev +4 procent och här kom alla regioner förutom Ryssland och forna Sovjet (CIS) in på plustillväxt.
  • Kvartalets ebitda-marginal  steg mot fjolårskvartalet, till 14,8 procent mot 13,6 procent, samtidigt som ebit-marginalen var ned, till 10,3 procent från 11,0 procent. Kassaflödet före rörelsekapital och avsättningar var marginellt ned, till 37,4 miljoner euro mot 37,9 miljoner.
  • Positivt för den som lyfter blicken lite lätt är att Oriflames förräntning på sysselsatt kaptial (roce) stärkts till 39,6 procent för 12 månadersperioden till och med tredje kvartalet, mot 34,7 procent för helåret 2017. Även nettoskuldsättningen ser väldigt betryggande ut på 0,5 gånger rullande ebitda.
  • Den detaljfokuserade noterar att rapporten är redovisningsmässigt lite stökig då Oriflame tagit tjuren vid hornen och redovisar enligt nya leasingstandarden IFRS 16 i förtid, med retroaktiv tillämpning från 1 januari 2018. Det innebär bland annat att operationella leasingavtal tas upp med underliggande tillgångar och en tillhörande skuld på den egna balansräkningen. Talen ovan är beaktat dessa effekter. Samtidgt är det viktigt att komma ihåg att verkligheten för den som fokuserar på kassaflöden är precis densamma som innan.

Oriflames kapitallätta och högavkastande affärsmodell med tillväxtmöjligheter värderas nu till blott 8 gånger bakåtblickande rörelseresultat (EV/ebit). Det tar rejäl höjd för vikande tillväxtmarknader och Nordiska Värdeportföljen håller caset under uppsikt.

Oriflame håller sin rapportpresentation klockan 09.30 idag, onsdag.

HÄNDER I PORTFÖLJEN:

Inte heller denna vecka har några förändringar skett i portföljen.

  • I tillväxtmarknadsoperatören Millicom (3 procent) avskiljs idag kontantutdelning för andra halvåret på 11,96 kronor per aktie. Det innebär en direktavkastning på nära 5 procent på rullande 12 månader. Inte så pjåkigt för ett tillväxtbolag med andra ord. Affärsvärlden upprepade köpråd med ny ettårig riktkurs på 750 kronor häromveckan.
  • Multiconsult (4 procent) släpper niomånadersrapport imorgon, men där har det norska teknikkonsultcaset redan vinstvarnat. Det ohållbara kostnadstrycket på den norska hemmamarknaden bör till betydande del vara ett problem som toppar med konjunkturen, och det slår dessutom minst lika hårt mot mindre konkurrenter som inte har samma möjlighet att dela resurser mellan divisioner och projekt. Multiconsults marknadsposition i Norge är det inget fel på. Affärsvärlden Analys+ fortsätter att ha tålamod och är framförallt intresserade av eventuella rapportöverraskningar kring mer långsiktiga strukturåtgärder.
  • På fredagen stundar delår och kapitalmarknadsdag från Arise (5 procent), som är portföljens vindkraftstvåa. Affärsvärlden Analys+ lutar sig här mot låg värdering av producerande tillgångar på nedsidan. Här finns betydande uppsida om bolaget säljer av dessa till högstbjudande. Det skulle först ge omedelbar uppvärdering och därefter underlätta för en helhjärtad fokusering på projektportföljen, lex Eolus. Renodlar inte Arise själva ger den låga värderingen goda förutsättningar för en finansiell aktör att köpa ut hela bolaget, och sedan sälja av delarna: parkerna till institutionella, finansiella placerare med låga avkastningskrav och projektportföljen till valfri eljätte, eller varför inte Eolus. Hög tid att prestera med andra ord.

Nordiska Värdeportföljen per 2018-11-06.PNGNordiska Värdeportföljen per 2018-11-06

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaArise är verksamma inom energisektorn. Störst verksamhet återfinns inom vindkraftsmarknaden, där bolaget innehar aktiv verksamhet genom hela värdekedjan, från prospektering, tillstånd, till förvaltning och drift. Elen produceras via egna - samt samägda vindkraftparker. Verksamhet innehas runtom Norden och Europa. Bolaget grundades ursprungligen 2007 och har sitt huvudkontor i Halmstad.