Orexo vänder till förlust – reflekterar investeringar

Läkemedelsbolaget Orexo redovisar en lägre omsättning och vänder till förlust i fjärde kvartalet, jämfört med året innan.
Orexos Nikolaj Sørensen. Foto: Orexo
Omsättningen sjönk 33,1% till 159,2 miljoner kronor (238,1).

Ebitda-resultat blev 1,0 miljoner kronor (85,8), med en ebitda-marginal på 0,6% (36,0).

Rörelseresultatet blev -11,0 miljoner kronor (71,5). ”Orexos rörelseresultat reflekterar investeringar inom DTx samt i pipeline”, heter det i rapporten.

Resultatet före skatt var -40,3 miljoner kronor (49,0).

Resultatet efter skatt blev -49,6 miljoner kronor (38,9), och per aktie -1,45 kronor (1,10).

Likvida medel uppgick till 505,3 miljoner kronor (816,8).

Zubsolvs försäljning var lite högre än jämfört med föregående kvartal.

”Under kvartalet visade Zubsolv en liten ökning i nettoförsäljning jämfört med kv 3 2020 och en stark EBIT-marginal på 66 procent. Förutom några engångsjusteringar påverkades utvecklingen av en liten minskning i de tidigare exklusiva kontrakten och en stabil utveckling i de öppna segmenten. När covid-19 ligger bakom oss förväntar vi oss att både försäljning och tillväxt stabiliseras”, säger VD Nikolaj Sørensen.

Utvecklingen av OX124 går enligt plan.

”Jag är mycket nöjd med de framsteg vi gjort under kvartalet. Om utvecklingen fortsätter enligt plan kommer vi under kv 1 2021 få ett beslut på vår ansökan om snabbspår till marknaden, fortsätta etablera en kommersiell varuförsörjningskedja, stärka de immateriella rättigheterna och registrera varumärket för OX124″, säger Nikolaj Sørensen och tillägger att om man får ansökan om snabbspår godkänd så kommer man att ansöka om marknadsgodkännande av produkten under första kvartalet 2022.

Orexo, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 159,2 238,1 -33,1%
EBITDA 1,0 85,8 -98,8%
EBITDA-marginal 0,6% 36,0%
Rörelseresultat -11,0 71,5
Rörelsemarginal 30,0%
Resultat före skatt -40,3 49,0
Nettoresultat -49,6 38,9
Resultat per aktie, kronor -1,45 1,10
Likvida medel 505,3 816,8 -38,1%
Utdelning per aktie, kronor 0 0