Prickfritt inför Norditeks notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Norditek Group inför noteringen på First North och inte hittat några flaggor.
Norditek IPO
Foto: Norditek / Afv
Norditek Group
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 139 Mkr
Sista teckningsdag 2021-10-29
Första handelsdag 2021-11-10

Den 10 november noteras miljöteknikbolaget Norditek Group på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och inte hittat några flaggor.

Dock noteras under flaggan tveksamma incitament att Norditeks styrelseordförande Göran Nordlund via bolag är mindre ägare i Partner Fondkommission. Partner Fondkommission är finansiell rådgivare åt Norditek. IPO-guiden ser dock i det här fallet ingen problematik med detta och hissar ingen flagga.

”I samband med val av finansiell rådgivare för stundande notering genomfördes en sedvanlig upphandling där Partner Fondkommission ställdes mot ett urval av andra corporate finance-aktörer. Möten hölls med samtliga rådgivare vilka därefter lämnade förslag/offert som samtliga vi huvudägare och styrelsen tog ställning till. Vi har även redovisat denna potentiella intressekonflikt i Bolagsbeskrivningen på sid 53”, kommenterar Norditeks VD Daniel Carlberg.

Vidare noterar IPO-guiden under flaggan kort finansiell historik att Norditek har bedrivit verksamhet i över 20 år. I prospektet finns finansiell historik för de senaste fyra åren. Bolaget har finansiella målsättningar som bland annat innefattar omsättningsökning om 15% per år. De sista verksamhetsåren har enligt prospektet påverkats negativt av covid. För att investeraren ska kunna sätta tillväxtmålen i relation till historisk tillväxt hade det varit bra med längre finansiell historik i prospektet. IPO-guiden landar dock i att denna flagga inte ska hissas.

Slutligen noteras, under flaggan CV med plumpar, att styrelseordföranden i Norditek har varit styrelseordförande i ett bolag som ett år efter hans utträde försattes i konkurs. Han har vidare varit engagerad i några bolag som försatts i frivillig likvidation. IPO-guiden brukar dock inte hissa flagga för enstaka konkursengagemang och gör det inte heller i Norditek.

”Jag lämnade styrelsen i fullt samförstånd med Enzymex och dess huvudägare tillika VD. Anledningen till den senare inträffade konkursen var till stor del en följd av personliga skäl (sjukdom) hos huvudägaren vilket medförde begränsningar att sköta Enzymex angelägenheter”, kommenterar Norditeks styrelseordförande Göran Nordlund.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR NORDITEK PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 29 oktober och teckningskursen uppgår till 11 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Volvo Car Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-26 2021-10-28 Läs här
XP Chemistries Inväntar notering First North 2021-10-22 2021-10-29 Läs här
Rocker Teckningstid pågår First North 2021-10-27 2021-10-29
Synsam Inväntar teckningstid Nasdaq Stockholm 2021-10-28 2021-10-29
SolidX Inväntar notering Spotlight 2021-10-25 2021-11-03 Lär här
Movinn Teckningstid pågår First North Denmark 2021-10-27 2021-11-04
Candles Scandinavia Teckningstid pågår First North 2021-10-29 2021-11-08
Compodium Teckningstid pågår First North 2021-10-28 2021-11-09
Bricknode Holding Teckningstid pågår First North 2021-11-01 2021-11-09
Norditek Group Teckningstid pågår First North 2021-10-29 2021-11-10
Qlucore Inväntar notering First North 2021-10-22 2021-11-11 Läs här
SHT Smart High-Tech Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-28 2021-11-18 Läs här