Rea på mobilspelen

ANALYS Tidigare säljrådets kurskrasch har gått för långt i korta loppet. Affärsvärlden ser ett opportunistiskt köpläge.

KÖP I Affärsvärlden nummer 38/2017 gavs säljråd i G5 Entertainment, gamingbolaget med nischen vanebildande free to play (F2P)-mobilspel för kvinnor 35 år och uppåt. Från startkursen 353 kronor rusade aktien till kurstoppen hela 594,50 kronor i maj. En rejäl branschhausse gav Stockholm Europas mest generösa kapitalmarknadsklimat för gaming, vilket öppnade upp för snabba noteringar, nyemissioner och storförvärv. Därefter toppade riskviljan och gamingaktier har haft en usel sommar och höst. G5:s raketuppgång vändes och vårt ettåriga säljråd stängde ned 12 procent till 312,40 kronor. Knappa tre månader senare är analyskursen 140,40 kronor, mindre än en fjärdedel av toppnivån.

Säljrådet ifrågasatte optimistiska vinstantaganden utifrån risken att ökad konkurrens ökar återinvesteringsbehoven, inte minst i spelutveckling. G5 har besannat oron, med en ökning från dryga 300 anställda till över 500 samtidigt som investeringarna behövt öka. Rörelsemarginalen, ebit, på 9,6 procent på rullande tolv månader bommar de tvåsiffriga nivåer som optimister spådde vid dagens skala.

En annan huvudrisk var beroendet av toppsäljande licensspelet Hidden City (HC). Där vek intäkterna i tredje kvartalet. Medan tvivlare nu ser en snabb utförslöpa för HC, som tar tid att möta via nya egna spel, talar G5 själva i stället om att HC kan ha upp till två tredjedelar av intäkterna framför sig. En sanning däremellan skulle innebära en positiv men bromsad tillväxt, men också bättre kassaflöde och avkastningspotential när kundförvärven (ua) risksprids mer.

Affärsvärldens utgångsvärdering är blott 8 gånger rörelseresultatet, ev/ebit, 2018p. Ställt mot Factsets konsensus är det en tydlig rabatt mot mobilkolleger som Stillfront (säljråd i nummer 36/2018) och USA-jätten Zynga samt i linje med Rovio (köpråd i nummer 25/2018).

Mot en mognande marknad skissar Affärsvärlden nu på att G5:s tillväxt stegvis bromsar in, från dryga 30 procent 2018p till 5 procent om tio år. Ebit-marginalen antas successivt stiga från 10 procent i år till 15 procent om tio år, via skala och ökad andel egna spel. Det ger möjlighet till stark kapitalförräntning (roce) norr om 30 procent till år 2020p. Med 10 procents avkastningskrav (wacc) för ett fortsatt obelånat G5 blir kassaflödesvärdet då runt 220 kronor aktien, eller ev/ebit 8 för 2020p.

Börsförväntningarna har yxats så pass kraftigt att Affärsvärlden nu går från tvivlare till spekulativa köpare av kapitallätt vinstpotential i G5:s mobilspel. Köp – till hög risk – med riktkurs 200 kronor på tolv månaders sikt.

 

 

Det här aktierådet från kommande nummer av Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt på Affärsvärlden Analys+

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här