Sinch genomför riktad nyemisison på 700 miljoner kronor

Kommunikationstjänstbolaget Sinch har beslutat om en riktad nyemission på 1,05 miljoner aktier till teckningskursen 665 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 3,6 procent mot aktiens stängningskurs igår.
Sinchs Oscar Werner.
Oscar Werner.
Styrelsen utnyttjar därmed sitt bemyndigande från årsstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs 700 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets. Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen.

Sinch avsierade igår den 15 juni ett förvärv av ACL Mobile som är en leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster i Indien och Sydostasien för en total kontant köpeskilling om 655 miljoner kronor. Bolaget utvärderar dessutom löpande förvärvsmöjligheter. Sinch har efter den riktade nyemissionen 59,99 miljoner aktier utestående.

Bolaget har i samband med nyemissionen ingått en lock-up-förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 90 kalenderdagar med start den 15 juni. Dessutom har Cantaloupe, Neqst D1 och Salvis Investment, som för närvarande innehar 32 procent av aktierna i bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i bolaget under en period om 90 kalenderdagar med start den 15 juni.