Skumpig resa i Pandora

PORTFÖLJUPPDATERING Pandoras omställningsmöjligheter är redan uträknade av börsen. Senaste rapportsmällen avskräcker inte motvallsköpare.

Danska smyckesjätten Pandoras delårsrapport från tisdagen bjöd på riktigt svaga försäljnings- och lönsamhetsutfall för tredje kvartalet 2018:

 • Särskilt den jämförbara försäljningstillväxtens försvagning till -3 procent mot fjolårskvartalet, efter -1 procent i föregående andra kvartalet, gav tvivlarna mer vatten på sin kvarn. Notera att även den totala tillväxten i lokal valuta var -3 procent.
 • Som följd sänktes helåret 2018 års försäljningsprognos till en tillväxt om 2–4 procent i lokal valuta, mot tidigare 4–7 procent. Tidigare mål om total tillväxt i lokal valuta på sikt slopas helt (var 7–10 procent). Pandora tänker istället fokusera helhjärtat på mindre resurskrävande tillväxt i jämförbara butiker.
 • Kvartalets ebitda-marginal föll till 29,0 procent, ned hela 9 procentenheter jämfört med 37,8 procent i fjolårskvartalet.
 • 2018 års ebitda-marginalprognos på cirka 32 procent behålls. Pandora ska dock ompröva rimligheten i tidigare mål för att återställa lönsamheten bortom 2018, mål som just nu är satta till att nå 35 procents ebitda-marginal varje år perioden 2019–2022.

Vän av ordning, och troende på Pandoras överlevnad, vill samtidigt påpeka ett par förmildrande omständigheter:

 • Studeras försäljningsmixen bakom 3 procents totalt omsättningstapp för kvartalet så är den, återigen, en summa av två stora och motverkande förändringar i hur Pandora vill bedriva sin affär framåt. Pandoras egenägda butiksnät, som bolaget satsar helhjärtat på, hade tillväxt på 34 procent och nådde till över halva omsättningen, nu 52 procents andel. Här ingår e-handeln med nu 8 procentenheter av omsättningen, och 52 procents tillväxt med geografisk spridning.
 • Den egenägda handeln överskuggas dock av att Pandora tappar, samt aktivt flyttar över, omsättning från den andra knappa omsättningshalvan, med 41 procents andel från grossistled och franchisebutiker samt 6 procents andel tredjepartsdistribution. Grossist- och franchiseledets omsättningstapp var hela 27 procent och tredjepartsaffärerna tappade 21 procent.

delår s. 8.PNGPandora delårsrapport 2018Q3 s. 8 

Källa: Pandoras delårsrapport för tredje kvartalet 2018, s. 6

 • Kassaflödet från löpande verksamhet stärktes mot fjolårskvartalet, huvudsakligen genom att Pandora binder upp ett lägre operationellt rörelsekapital jämfört med för ett år sedan. Lagret är dock ännu problematiskt högt, medger ledningen.

SKA BLI SNÅLARE OCH SMARTARE

Mer överraskande var de nya strategibeskeden kring hur omställningen av affärsmodellen ska fortsätta. Här sjösätter den till stora delar utbytta ledningen åtgärdspaketet med det lämpliga namnet ”NOW”:

 • Inom den pågående satsningen på ökad andel egenägd butikshandel tänker Pandora inte längre lägga lika stort fokus och resurser på utköp av befintliga franchisetagare.
 • Samtidigt ska butiksöppningstakten minskas, och fokuseras mot större butiker i nyckelmarknader där Pandora saknar tidigare närvaro.

Slide 9.PNGPandoras rapportpresentation 2018Q3, slide 9

Källa: Pandoras rapportpresentation 2018Q3, slide 9

 • Därtill ska det kapas kostnader och kapas rörelsekapitalbindning.

Slutmålet med programmet är att ta Pandora till nästa mognadsnivå, som ett globalt varumärkesbolag. På vägen dit ser ledningen ingen brist på potentialer:

Slide 5.PNGPandoras rapportpresentation 2018Q3, slide 5
Källa: Pandoras rapportpresentation 2018Q3, slide 5

Jakten på en ny permanent vd fortsätter samtidigt.

ALLT HANDLAR OM VÄRDE OCH PRIS

Hade Pandora efter dess ofattbara framgångsvåg med berlockarmbanden handlats till 30-40-50 gånger rörelseresultatet på rekordmarginaler så hade det knappast lockat värdeinvesterare, vilka vill se ett tilltaget utrymme för besvikelser på nedsidan.

Ej beaktat höga utdelningar har Pandora dock tappat snart två tredjedelar av börsvärdet sedan kurstoppen på 1007 danska kronor för två och ett halvt år sedan, den 24 maj 2016. Värderingen är nere på 7 gånger det bakåtblickande röreleresultatet (ev/ebit), ett resultat som knappt rört sig under perioden, till följd av att den fallande rörelsemarginalen tagit ut den avtagande omsättningstillväxten.

Är dagens pris rimligt för en otrimmad global plattform som ändå fortfarande är överlönsam mot konkurrenter, inte minst genom att ligga före vad gäller varumärke, egen produktutveckling och produktionskapacitet?

Affärsvärlden fortsätter att luta mot nej, Pandora är en potentiell tredubblare (riktkurs i Affärsvärldens senaste köpråd ligger på 1200 danska kronor).

Pandora kommer vara en fortsatt skumpig resa tills utfallet klarnar dock.

Pandora är näst största innehav i Affärsvärlden Analys+ modellportfölj Nordiska Värdeportföljen, vars senaste uppdatering finnes här.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
  Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här