Svenskarna ser boprisrusningen som osund

83% procent av svenskarna anser att bostadsprisernas utveckling de senaste 20 åren har varit osund. Det skriver Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med stöd av en Sifo-undersökning.
Pengar och bostad, bostadsmarknaden, villapriserna
Foto: Henrik Montgomery / TT

Villapriserna har trefaldigats i Sverige de senaste tjugo åren samtidigt som bostadsrättspriserna har femfaldigats. Den nya Sifoundersökningen som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling visar att en majoritet av svenskarna, 83%, anser att den kraftiga boprisrusningen har varit osund för samhället.

”Omfattande bostadsbrist och en lång period av låga räntor är två huvudorsaker till att bostadspriserna ökat kraftigt de senaste tjugor åren. Pandemin har dessutom bidragit till att pressa upp priserna ytterligare, till nivåer som inte är långsiktigt hållbara för samhället”, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Trots höstavmattningen – många tror på stigande bostadspriser

Sedan år 2000 har de svenska bostadspriserna mer än trefaldigats. Tycker du att den prisuppgången varit sund eller osund för samhället?

Svarsalternativ Totalt Män Kvinnor 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Mycket sund 1,2% 1,8% 0,7% 0,4% 1,4% 1,8% 1,0%
Ganska sund 10,2% 12,0% 8,3% 11,0% 11,4% 7,9% 9,9%
Ganska osund 49,5% 46,9% 52,3% 45,6% 50,2% 51,3% 50,0%
Mycket osund 33,3% 35,7% 30,9% 34,2% 32,3% 33,6% 34,0%
Tveksam, vet ej 5,7% 3,6% 7,8% 8,8% 4,6% 5,4% 5,1%

Han pekar på att det är unga och ensamstående som har det svårast att köpa bostad i ett läge med höga bostadspriser och hårda kreditvillkor.

”Under pandemin hade det varit ett utmärkt tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring regelverket för amortering och skapa ett permanent undantag för dessa grupper. Det är väldigt synd att regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) inte tog den chansen”, säger Marcus Svanberg.

Även svenskarna verkar anse att regeringen borde ha gjort mer under den rådande situationen. Endast 27% anser att Sverige har en bra bostadspolitik och endast 0,5% anser att politiken är mycket bra.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.