IPO-guiden hissar två flaggor inför Sound Dimensions notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Sound Dimension inför noteringen på Spotlight och hittat två flaggor.

Den 6 oktober noteras ljudteknikbolaget Sound Dimension på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för hög emissionskostnad och en för lång väntetid.

Sound Dimension
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 38 Mkr
Sista teckningsdag 2021-09-13
Första handelsdag 2021-10-06

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är det tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Sound Dimension betalar cirka 2 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 16,1% av erbjudandet.

När det kommer till den andra flaggan, för lång väntetid, innebär det alltid extra risker att teckna IPO-er och och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Sound Dimension-aktien börjas handla 23 dagar efter sista anmälningsdag.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SOUND DIMENSIONS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är måndag den 13 september och teckningskursen är 7.50 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Söder Sportfiske Teckningstid pågår First North 2021-09-07 2021-09-09 Läs här
CS Medica Teckningstid pågår Spotlight 2021-08-31 2021-09-14 Läs här
Kiliaro Teckningstid pågår First North 2021-09-06 2021-09-17 Läs här
Aprendere Skolor Teckningstid pågår First North 2021-09-13 2021-09-28
Genetic Analysis Teckningstid pågår Spotlight 2021-09-13 2021-10-01 Läs här
Sound Dimension Teckningstid pågår Spotlight 2021-09-13 2021-10-06 Läs här