Råduppföljning: Aktien som steg 900%

Det var inte SAS som gick till väders. Den aktien var rätt att sälja vilket Afv rekommenderade. Våra andra råd var också okej för ett år sedan men vi missade årets bästa IPO som fick raketbränsle av ett Covid-19-förvärv.

SAS -24% (Sälj)

Flygbolaget har påverkats kraftigt negativt av mindre resande på grund av covid-19. Antal passagerare minskade med 76% nov-maj 2020/21 jämfört med motsvarande period året innan. SAS har genomfört en rekapitalisering och tillförts cirka 12 miljarder kronor. VD Rickard Gustafson lämnar 1 juli 2021. Justerat för emissionen har aktien fallit 24% och utvecklats klart sämre än index.

Nederman +45% (Neutral)

Anrikt bolag med produkter för luftrening i industrier och verkstäder. Förvärv har kompenserat märkbara problem med svag organisk tillväxt på senare år. Men lönsamheten fick ett lyft 2020/2021 till nivåer klart över de 9% Afv räknade med. Aktien var okej att äga med viss överavkastning mot index.

Fastator +27% (Neutral)

Ett börsnoterat investmentbolag inom fastigheter. Under året har bolagets största innehav Offentliga Hus både noterats på börsen och blivit utköpt av SBB. Substansvärdet har stigit 15% sedan analysen medan aktien är upp 27%. Trots det är utvecklingen något sämre än börsindex under samma period.

Wonderful Times Group +127% (Neutral)

WTG är en distributör av barn- och babyprodukter samt leksaker och spel. Aktien värderades lågt när Afv synade WTG för ett år sedan. Tillväxten har varit svag men marginalerna har stärkts vilket har fått fart på aktien som mer än dubblerats. I Q1 var tillväxten 18% och Ebitda-marginalen stärktes till 8,5% (4,8).

Coor +14% (Köp)

Servicebolag som framför allt utför städning på nordiska kontor. Är Coor vinnare eller förlorare på Covid-19-krisen? Magkänslan säger förlorare men siffrorna från Coor har varit stabilt starka. Vi velar och slopade köprådet efter ett par månader. Aktien gav godkänd avkastning under tiden.

Aegerbio +905% (Neutral)

Detta blev med bred marginal det senaste årets bästa IPO. Tyvärr missade Afv raketen som fick mycket bränsle av ett förvärv inom Covid-19-test som gjordes i höstas, Viraspec. Idag är Viraspecs snabbtest för Covid lanserat och nyligen fick Aegerbio en order på 40 Mkr från en distributör. Bolaget har även gjort andra förvärv i syfte att bli ett bredare bolag inom diagnostik och läkemedel.

BTS Group +63% (Neutral)

Utbildnings- och konsultbolaget BTS Group har påverkats mycket av viruskrisen och färre fysiska möten. 2020 sjönk omsättningen med 19% och rörelseresultatet hela 63%. Återhämtningen i Q1 2021 var stark och BTS bedömer att resultatet kommer förbättras och återgå till nivån under 2019. Aktien har repat sig rejält.

Genova Pref +14% (Köp)

Till 9,0% direktavkastning såg vi värde i bostadsutvecklarens preferensaktie. På knappt tre månader fick vi 14% totalavkastning i aktien som steg från 117 till 131 kronor. Vi slopade då vårt köpråd. Aktien blev nyligen inlöst av bolaget för 130,70 kronor.

Shape Robotics +24% (Teckna)

Dansk IPO listad på First North Köpenhamn. Covid-19-krisen har hämmat lanseringen av bolagets pedagogiska lek-och-lär-robotar i skolorna. Kanske mer än vi väntat oss. Tillväxten har nästan varit obefintlig. De senaste månaderna har lovande distributionsavtal tecknats och vi får se om försäljningen lossnar till hösten.