Mildef: Ruggig tillväxt till hög prislapp

Mildef växer som ogräs och ser ut att vara på väg mot varaktigt bättre marginaler. Detta reflekteras också i kursgrafen. Är aktien fortsatt intressant?
Mildef: Ruggig tillväxt till hög prislapp - Mildef NY
Foto: Mildef
Mildef Group
Börskurs: 85,00 kr Antal aktier: 39,9 m
Börsvärde: 3 388 Mkr Nettoskuld exkl IFRS16: 152 Mkr
VD: Daniel Ljunggren Ordförande: Björn Karlsson

Helsingborgsbolaget Mildef (85,00 kr) utvecklar, producerar och marknadsför stryktåliga IT-produkter anpassade åt främst försvarsindustrin. Bolaget grundades 1997 av Marianne Trolle (idag ledamot, äger 6% av aktierna) och den framlidne Tomas Odelid.

ROCKAD I TOPPSKIKTET

I maj klev Björn Karlsson som varit VD i Mildef sedan 2018 av jobbet, för att istället bli styrelseordförande. Tanken var att Daniel Ljunggren som varit bolagets CFO sedan 2011 skulle ta över VD-posten tillfälligt. Men styrelsen meddelade sedermera att Ljunggren istället var utsedd till permanent VD, vilket han också blev i maj. Ljunggren äger 5% av Mildef. Han arbetar nu parallellt även som CFO, tills Viveca Johnsson tar över jobbet som finanschef i september. Johnsson ansluter från luftreningsbolaget Nederman där hon är CFO för ett affärsområde.

Mildef noterades på Stockholmsbörsen sommaren 2021 till teckningskursen 36,50 kr. Uppbackningen var god med ankarinvestarere i form av Svolder, Carnegie Fonder och Grenspecialisten med flera. Största ägare med 11% av kapitalet är Mildef Crete (se faktaruta nedan).

Aktiens mottagande på börsen var initialt ljummet men efter ett antal rus- och rasepisoder handlas Mildef nu 133% över IPO, nära högstanivån sedan noteringen. Detta efter en stark halvårsrapport.

Affärsvärldens huvudscenario 2022 2023E 2024E 2025E
Omsättning 739 1 153 1 383 1 660
 – Tillväxt +57,3% +56,0% +20,0% +20,0%
Rörelseresultat 45 127 173 232
 – Rörelsemarginal 6,1% 11,0% 12,5% 14,0%
Resultat efter skatt 14 87 125 174
Vinst per aktie 0,38 2,19 3,10 4,40
Utdelning per aktie 0,75 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 2% 11% 13% 16%
Avkastning på operativt kapital 17% 34% 46% 59%
Nettoskuld/Ebita 3,8 0,7 -0,1 -0,7
P/E 223,7 38,8 27,4 19,3
EV/Ebita 79,0 27,9 20,5 15,2
EV/Sales 4,8 3,1 2,6 2,1
Kommentar: Den organiska tillväxten 2022 var 26%. För 2023 räknar vi med 37% organisk tillväxt. Därefter är all tillväxt vi penslat in organisk. Mildef har ett utdelningmål på 20-40% av vinsten men vi tror inte att utdelningar är prioriterat de kommande åren.

Mildef levererar så kallad taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Den viktigaste målgruppen är försvarskunder (ca 80-90% av omsättningen), men även myndigheter samt kritisk infrastruktur i form av hälso- & sjukvård, industri och blåljusverksamhet finns i kundlistan. Kundkoncentration är något att ha i åtanke då exempelvis Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten är betydande kunder.

MILDEF CRETE

Namnet förvirrar, men Mildef Crete är ingen insynsaktör i Mildef utan ett taiwanesiskt bolag grundat 1990 som är börsnoterat i Taipei.

När Mildef startade 1997 avsåg hela hårdvaruaffären återförsäljning av Crete-produkter. Mildef lanserade egna produkter 2007.

Numera står egna produkter för ca 75% av Mildefs hårdvaruleverans (50% vid IPO). Resterande del avser återförsäljning av storägaren Mildef Cretes produkter. Denna andel kan väntas minska ytterligare i takt med att Mildef-koncernen växer.

Mildef är exklusiv återförsäljare av Mildef Cretes produkter i delar av Europa samt USA, genom ett avtal som löper fram till våren 2026. Enligt Mildef-ledningen löper avtalet över femårsperioder med mer eller mindre automatisk förlängning.

Mildef fokuserar sina marknadsansträngningar på Norden, USA, UK samt vissa utvalda EU- och NATO-länder. Sverige är klart största marknad med 34% av omsättningen 2022. Därpå följde övriga Norden (28%), Nordamerika (20%) samt övriga Europa (16%).

Bolaget tillverkar sina egna produkter själva, med produktionsanläggningar i Helsingborg och Cardiff (Wales, sedan fjärde kvartalet i fjol). Mildef uppger för Afv att produktionen vid anläggningarna kan ökas väsentligt genom att gå upp till två- eller treskift vid behov. En dubblering av produktionen utan större investeringar ska vara möjligt.

HÅRDVARA, MJUKVARA OCH TJÄNSTER

  • Hårdvaruportföljen består av så kallade ruggade produkter inom huvudkategorierna nätverkssystem, bildskärmar och datorer. Viss inbyggd mjukvara ingår ofta. Produkterna är mycket stryktåliga och anpassade för långvarig användning under hårda påfrestningar. Portföljen täcker ett IT-systems hela hårdvaruspektra och innefattar allt från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning, switchar, strömförsörjning, lagring och intelligenta skärmar. Framträdande är Mildefs 19”/2®-produkter som bygger på miniatyrisering i form av formfaktorn halva bredden och ibland halva djupet. De här produkterna används ofta i pansarfordon och stridsbåtar.
  • På mjukvarusidan verkar Mildef inom så kallad infrastrukturell mjukvara. Det avser operativsystem och system för kommunikation, säkerhet och sensorer med mera. 2021 förvärvade Mildef norska Sysint som tillsammans med norska försvarsmakten systemutvecklat den NATO-kompatibla mjukvaran OneCIS. Mjukvaran har även sålts till Danmarks försvar och Daniel Ljunggren tror att fler NATO-länder kan komma att visa intresse. Mildefs mjukvaruförsäljning är begränsad i absoluta tal och kommer enligt VD troligen inte att överstiga 10% av totalförsäljningen de kommande åren.
  • Mildefs tjänsteverksamhet är kopplad till förstudier/systemdesign, installation, integration och underhåll av bolagets hårdvaruprodukter. Mildef förvärvade 2021 Stockholmsbolaget Defcon (numera Mildef Integration) vilket blev en språngbräda för integrationsverksamheten som nu sysselsätter 70 personer. Defcon köptes för 160 Mkr exklusive tilläggsköpeskilling på max 40 Mkr, motsvarande 1,1x EV/Sales. Tjänster står för ca 20-25% av Mildefs totala omsättning, en nivå Daniel Ljunggren förväntar sig förbli ungefär densamma de kommande åren.

FÖRSVARSBOOM

Europa och världen i stort rustar upp och behöver inte minst fylla på vapendepåerna efter de enorma leveranserna till Ukraina. Exempelvis väntas den svenska försvarsbudgeten öka från 66 miljarder kr 2021 till 117 mdr redan nästa år.

Marknaden för ruggad försvarselektronik globalt antas växa från 9,6 mdr USD 2021 till 18,3 mdr 2030 (CAGR 7,4%). Med tanke på att konsultrapporten ifråga har ett par år på nacken lär detta åtminstone inte vara i överkant.

Mildef är i sammanhanget en droppe i havet, men säger sig vara en ledande leverantör av robust försvarselektronikutrustning i Norden. Bland stora globala leverantörer på området märks bolag som L3Harris, som för övrigt är kund till Mildef. Ledningen lyfter fram USA-noterade Curtiss-Wright som en aktör som liknar Mildef.

Mildef bedömer att en hyfsat stor andel av de ökade försvarssatsningarna i världen kommer att läggas på modernisering i form av bland annat digitalisering. Det låter inte orimligt. Det handlar delvis om så grundläggande saker som att pennor, kartor och kompasser går från analogt till digitalt.

SENA I PLANERINGSCYKELN

Bolaget lyfter fram att deras produkter ligger sent i cykeln när försvarsorganisationer planerar sina inköp. Mildef säger sig ännu inte ha fått märkbar draghjälp av att försvarsutgifterna redan har ökat sedan Ukrainainvasionen.

Marknaden för taktisk IT har inträdesbarriärer i form av att beställare gärna känner sina leverantörer väl. Affärer bygger ofta på relationer som upparbetats under lång tid, som den Mildef har med FMV sedan 1998. Det borgar för återkommande affärer med kunderna under lång tid.

Att ta fram denna typ av produkter är komplicerat och kräver hög grad av specialisering, vilket gör det relativt svårt att bryta sig in på marknaden. IT-lösningarna anpassas ofta efter kundönskemål vilket ger företag som Mildef en konkurrensfördel. Bolaget kan då nyttja sin resursbank från tidigare erfarenheter för att snabbt ta fram rätt lösningar.

Tillväxten har i snitt varit 23,6% (CAGR) mellan 2014 och 2022. Det är fattigt på siffror gällande förvärvade bolag före 2021 och därmed svårt att säga något om mixen organisk/icke-organisk tillväxt innan dess. 2021 var Mildefs organiska tillväxt -14,1% enligt Afv:s uträkning och i fjol var den +26% (bolagets siffra).

Mildef uppdaterade sina finansiella mål i augusti 2022. Från tidigare 15% är tillväxtmålet numera minst 25% per år över tid inklusive förvärv. Bakgrunden till höjningen var en analys av vunna ramavtal och framtida affärsmöjligheter.

Rörelsemarginalen (Ebita) har varit volatil och noterat 8,4% i snitt 2014-2022. 2021 var marginalen 1,7% och pressades av problem relaterade till pandemi, logistik och halvledarförsörjning. Mildef har behållit sitt tidigare lönsamhetsmål om minst 10% Ebitda-marginal. De senaste fem åren har denna varit i snitt 1,4 procentenheter högre än Ebita-marginalen som därmed implicit varit 8,6%.

MARGINALMÅLET KONSERVATIVT

Bruttomarginalen etablerade sig på en högre nivå 2020 och ligger nu på 48%. Ett led i förbättringen har varit minskad andel distributionsaffär via Mildef Crete. Med en så här pass bra bruttomarginal i kombination med hög tillväxt ska Mildefs Ebita-marginal med råge kunna överstiga 8,6%. Att styrelsen avstod från att höja lönsamhetsmålet är därför något förvånande.

Nettoskuld i relation till Ebitda ska enligt Mildefs mål inte annat än tillfälligt överstiga 2,5x. Efter en kraftig resultatförbättring uppgår den nu till 1,9x på rullande tolv månader (4,2x vid årsskiftet), eller 1,05x om leasingskulder exkluderas.

Förvärv är en del av Mildefs tillväxtstrategi framöver. Senast köptes svenska Handheld i september 2022 för 350 Mkr, varav 270 kontant och 80 i aktier. Mildef betalade 1,7x utfallet för Handhelds omsättning 2022. Det kan noteras att Handheld gjorde förlust i fjol och att tilläggsköpeskilling på 100 Mkr därmed inte föll ut.

Mildef uppger sig ha en bra pipeline av identifierade förvärvsobjekt och siktar på att köpa ett bolag om året. Bolaget har en bra betalningsvaluta i form av sin egen aktie som åtnjuter höga multiplar. Fokus i närtid verkar dock ligga på att hantera den organiska tillväxten och ta vara på nya affärsmöjligheter, indikerar VD.

VÄRDERING PEERS SAMT ANDRA TILLVÄXTBOLAG

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2024E EV/Ebit 2024E EV/Sales 2024E Ebit-marginal 2024E % Årlig tillväxt 2024E-2025E %
Mildef (Afv) 35,5 27,4 20,5 2,6 12,5 20,0
Curtiss-Wright (US) 35,0 19,6 16,7 3,0 18,0 5,2
L3Harris (US) -23,1 14,0 15,0 2,4 15,7 4,9
Invisio 38,7 38,4 27,4 6,9 23,6 15,8
JLT (Afv) -32,9 18,6 12,1 0,8 6,5 5,0
Evolution 30,8 19,4 16,4 10,5 64,0 18,3
Fortnox 12,9 51,4 40,0 17,3 43,4 29,4
Xvivo 46,5 69,1 58,1 11,0 18,9 34,1
Mips -12,1 51,1 39,1 17,7 45,3 35,7
Genomsnitt 14,6 34,3 27,2 8,0 27,5 18,7
Källa: Affärsvärlden / Factset

I Afv:s huvudscenario för Mildef räknar vi med att tillväxten lugnar sig något andra halvåret. Första halvåret har omsättningen förhöjts med ca 100 Mkr som följd av tidigare förskjutna leveranser pga komponentbrist. Förvärvade Handheld som omsatte 211 Mkr 2022 ingår i jämförelsesiffrorna från slutet av september. Mildef bedömer att drygt 500 Mkr av nuvarande orderstock kommer att levereras under Q3 och Q4. Vi räknar med 56% tillväxt i år varav 37% organiskt. 2024 och 2025 räknar vi med 20% tillväxt (organisk).

Afv räknar med en rörelsemarginal (Ebita) på 11% i år. Därefter tror vi att fortsatt hög tillväxt kommer att förbättra marginalen till 14% 2025.

Vad ska Mildef värderas till? Historiken sedan IPO är inte särskilt relevant dels då tillväxten först nu skjuter fart rejält och dels då lönsamheten tidigare varit högst ojämn. På innevarande år värderas aktien till 28,9x rörelseresultatet på vår prognos. Afv har svårt att se en värdering under 18x EV/Ebita om vårt huvudscenario kommer i spel. Uppsidan i aktien blir i så fall 29%.

ALTERNATIVA SCENARIER

I ett optimistiskt scenario tänker vi oss att Mildef kan kräma ur mer försäljning under årets andra halva och växa 65% 2023. Följande två år räknar vi med 25%. VD:s nedtoning av förvärv på kort sikt indikerar för oss att Mildef skulle kunna ha 25% organiskt i sig framöver. Uppnår Mildef detta ser vi en möjlig rörelsemarginal på 16% 2025. Med en EV/Ebita-multipel på 23 ligger då en dryg dubbling (+109%) i korten.

I ett pessimistiskt scenario räknar vi med att den förväntat starka tillväxten modereras till 7% nästkommande två år. Vi väntar oss samtidigt att rörelsemarginalen rör sig ned mot 8%, vilket t ex skulle vara ett resultat av allt mer komplexa beställningar som är svåra att standardisera. Multipeln lär bli en helt annan om tvivel uppstår kring Mildefs förmåga att kapitalisera på de kraftigt höjda försvarsanslagen. 16x EV/Ebita ger här en nedsida i aktien på 52%.

SLUTORD

Det ser lovande ut för Mildef de kommande åren. Samtidigt har aktien rusat på sistone, med en uppgång på 30% den senaste månaden.

SÅ AGERAR INSIDERS

De senaste tolv månaderna har insynspersoner i Mildef nettosålt aktier för 70,5 Mkr. Lejonparten av beloppet avser ordföranden Björn Karlsson som sålde 900 000 aktier ungefär vid tidpunkten för hans övergång från VD till ordförande i maj 2023. Transaktionen var värd 61,2 Mkr. Karlsson har ingått lock-up i 360 dagar fr o m 24 maj för sina resterande 890 821 aktier.

Även teknikchefen Fredrik Persson och säljchefen Fredrik Jacobsson märks på säljsidan. Persson har sålt för motsvarande 6,2 Mkr (varav drygt hälften den 1 augusti). Jacobsson har sålt för 3,5 Mkr (1 augusti).

Köpesummorna är modesta. Kommunikationschefen Olof Engvall har köpt för mest, i tre transaktioner värda totalt 148 000 kr.

Mildef har ett incitamentsprogram som kan ge en utspädningseffekt om 1,4% vid full teckning. Lösenkurs för programmets optioner är 48,55 kr med start för inlösen i september 2024.

Det vill till att tillväxten framöver blir så bra som investerarkollektivet verkar hoppas på för att aktien ska vara köpvärd idag. Värderingen idag lämnar inget utrymme för besvikelser.

Investerare som söker exponering mot IT inom den växande försvarsindustrin kan titta närmare på aktien. Afv stannar vid sidlinjen denna gång med ett neutralt råd.

Tio största ägare i Mildef Group Värde (Mkr) Andel av kapital & röster
MilDef Crete Inc 370,2 10,7%
Svolder 249,6 7,2%
Tredje AP-fonden 221,8 6,4%
Marianne Trolle 209,9 6,1%
Daniel Ljunggren 170,8 4,9%
Carnegie Fonder 145,2 4,2%
Adam Mentel 108,5 3,1%
Andra AP-fonden 103,0 3,0%
Berenberg Funds 91,4 2,6%
Hellblad Invest AB 91,3 2,6%
Fyra största insiders utanför topp tio Värde (Mkr) Andel av kapital & röster
Björn Karlsson 77,5 2,2%
Fredrik Jacobsson 57,6 1,7%
Jan Andersson 56,6 1,6%
Fredrik Persson 42,1 1,3%
Källa: Holdings Totalt insynsägande: 17,9%

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser