Prisvärd bespisning hos Axfood

Dagligvarujätten närmar sig 50 miljarder i omsättning. Tillväxten är modest men stabil och Axfood ligger i framkant för att parera utmaningen från internet. Aktien ser dyr ut på p/e 20 men Axfood är skuldfritt och ger generös utdelning. Jämfört med en företagsobligation är Axfood en rätt bra långsiktig sparaktie.

Tvi vale så börsen när Axfood (dagskurs 145,45 kronor 6/2) g>la fram sitt bokslut i tisdags. Aktien rasade 10 kronor. Lite oklart varför. En av de absolut första analyser som SvD Börsplus skrev var om Axfood. Det var i december 2015 och rådet blev sälj Axfood. Då stod aktien i 156 kronor och ungefär där har den guppat omkring nu i drygt två år. Det som hänt sedan dess är att Axfood vuxit en tio procent, bibehållit en rörelsemarginal strax över 4 procent, förvärvat onlinebolagen Mat.se och Middagsfrid samt bytt vd från trotjänaren Anders Strålman till Clas Ohlsons förre vd Klas Balkow.

Detta sammanfattar egentligen allt man behöver veta om Axfood som bolag.

  • Tillväxten är låg men stabil. Som svensk BNP plus kanske någon procent om Axfood lyckas i sitt mål att växa snabbare än branschen.
  • Lönsamheten i branschen är låg i procent men kassaflödet är bra och det konjunkturstabila gör att börsen åtminstone periodvis älskar dagligvaruaktier.
  • Att hålla utländska lågpriskonkurrenter som Lidl och Netto stången är en gammal vana men nu skymtar nya hot vid horisonten, eller rättare sagt i dator och mobil.

Axfoods huvudkonkurrent ICA styrs av handlarna och har därför ingen vettig plan för e-handeln och Coop har fastnat i självförvållade problem. Axfood har däremot tagit sig an framtidsfrågorna med god aptit. Startskottet var uppköpet av forna Börsplusfavoriten Mat.se från börsen och därefter har man köpt matkassebolaget Middagsfrid.

I USA har Amazon förvärvat matkedjan Whole Foods och det väntas hända mer framöver. Matbranschen är alltså på samma gång trögrörlig och stadd i förändring där meningarna går starkt isär om var det hela kommer sluta.

Ett bevis så gott som något på den stora förvirring som råder är att Clas Ohlson, efter att Klas Balkow gått till Axfood, i höstas köpte en kontrollpost på 10 procent i Mathem, den största svenska matbutiken på nätet. Det är alltså många som halkar runt i en internetdriven branschglidning.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2018E EV / EBIT 2018E EV / Sales 2018E EBIT-marginal 2018E % Årlig omsättningstillväxt 2017-2019 %
Axfood 12,9 19,6 14,7 0,6 4,2 3,2
ICA 9,9 16,1 14,3 0,6 4,2 5,2
Kesko 9,6 18,0 13,9 0,4 3,2 0,2
Tesco 1,2 14,8 10,3 0,3 3,1 2,9
Carrefour -15,9 16,0 8,8 0,2 2,6 -3,7
Sainsbury -4,4 11,3 9,1 0,2 2,6 1,2
Wm Morrison -7,2 16,3 12,3 0,3 2,7 2,6
Genomsnitt 1,4 16,4 13,2 0,5 3,7 3,0
Källa: SvD Börsplus/Factset
Definition Aktiens totalavkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2018E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2018E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2018E Förväntad rörelsemarginal 2018E Förväntad årlig tillväxt 2017-2019

Tolkningen av värderingsjämförelsen ovan är väl att Axfood anses ha goda förutsättningar. Firman är välskött och med en bra position på den starka svenska marknaden.

Frågan är hur högt man bör värdera Axfood. Trots det lite klenare bokslutet och tydliga indikationer om att 2018 blir ett investeringsår så höjer Axfood utdelningen till 7 kronor från tidigare 6 kronor. Det är hela vinsten. Visst har Axfood en nettokassa men det blir ändå tydligt att aktien är dyr när hela vinsten i utdelning ändå bara ger 4,8 procent i direktavkastning. Räcker det för ett bolag i en slöväxande bransch? Kanske om man ser det hela som en företagsobligation. Men hur mycket uppsida finns det?

Reglaget nedan visar att man på några års sikt ändå får en acceptabel avkastning i Börsplus huvudscenario. Tillväxten är ju ändå kanske 3–4 procent per år och med en direktavkastning på nära 5 procent är det inte så tokigt för ett bolag med nettokassa i en rätt stabil bransch.

I ett mer optimistiskt scenario kan man tänka sig lite högre vinster än så och en högre multipel. Då hägrar 200 kronor per aktie. Nersida finns det alltid. I Börsplus pessimistiska scenario halkar marginalen under 4 procent igen och branschglidningen får Axfood ur balans så att börsen drar ner värderingen.

Slutsatsen? Axfood är en köpvärd sparaktie för den med modesta anspråk på snabba vinster.

Axfood
Börskurs: 145,45 kr
Antal aktier (miljoner): 209,7
Börsvärde: 30 498 Mkr VD Klas Balkow
Nettokassa: 848 Mkr Styrelseordförande Mia Brunell Livfors
SvD Börsplus huvudscenario
2017 2018E 2019E 2020E
Omsättning 45 968 47 347 48 767 50 230
– Tillväxt 6,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Rörelseresultat 1 886 1 894 2 048 2 110
– Rörelsemarginal 4,1% 4,0% 4,2% 4,2%
Resultat efter skatt 1 463 1 457 1 597 1 645
Vinst per aktie 6,97 6,90 7,60 7,80
Utdelning per aktie 7,00 7,00 7,50 8,00
Direktavkastning 4,8% 4,8% 5,2% 5,5%
Avkastning på eget kapital 34% 28% 27% 27%
Operativt kapital/omsättning 1% 1% 1% 1%
Nettoskuld/EBIT -0,4 -1,2 -1,1 -1,1
P/E 20,9 21,1 19,1 18,6
EV/EBIT 15,7 15,7 14,5 14,1
EV/Sales 0,6 0,6 0,6 0,6


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.