Synsam: Värd att syna

Optikkedjan Synsam noterades i höstas och aktien är upp 20% från IPO. Bolaget har en stark marknadsposition i Norden och fortsätter att expandera genom att öppna nya butiker. Abonnemangsaffären växer också vidare.
Synsam IPO analys
Synsam är en av Nordens ledande optikkedjor med cirka 500 butiker och 2500 anställda. Synsam grundades 1968.
Synsam
Börskurs: 60,00 kr Antal aktier: 150,0 m
Börsvärde: 9 000 Mkr Nettoskuld: 2 635 Mkr
VD: Håkan Lundstedt Ordförande: Peter Törnquist

Synsam (60 kr) är en av Nordens ledande optikerkedjor med cirka 510 butiker, varav 476 är egna butiker. Synsam är marknadsledande i Sverige (30% marknadsandel), näst störst i Danmark (23%) och Norge (21%). Samt den femte största aktören i Finland (6%).

Bolaget säljer glasögon, linser, bågar, solglasögon, sportglasögon och tillhandhåller synundersökningar och tillhörande produkter till konsumenter. Synsam erbjuder produkter inom samtliga prissegment, allt från billigare alternativ till premiumprodukter. Synsam säljer produkter från 35 externa varumärken och tio egna varumärken.

Synsam säljer även glasögon och linser på abonnemangsbasis. Vid utgången av Q1 2022 hade Synsam 419 000 abonnenter inom glasögon (kallat Lifestyleabonnemang). Abonnemangsintäkterna uppgick till drygt 2,2 miljarder senaste tolv månaderna och utgör cirka 46% av koncernens totala intäkter. Vid IPO:n i höstas var teckningskursen 50 kronor. VD Håkan Lundstedt äger 1% av aktierna och har tidigare bland annat varit VD på Mekonomen.

Affärsvärldens huvudscenario 2021 2022E 2023E 2024E
Omsättning 4 669 5 089 5 496 5 881
 – Tillväxt +22,7% +9,0% +8,0% +7,0%
Rörelseresultat (Ebita) 773 814 866 912
 – Rörelsemarginal 16,6% 16,0% 15,8% 15,5%
Resultat efter skatt 51,0 498 569 613
Vinst per aktie 0,60 3,30 3,80 4,10
Utdelning per aktie 1,70 1,80 2,10 2,30
Direktavkastning 2,8% 3,0% 3,5% 3,8%
Avkastning på eget kapital 11% 19% 19% 19%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/Ebita 3,1 2,5 2,0 1,6
P/E 100,0 18,2 15,8 14,6
EV/Ebita 15,1 14,3 13,4 12,8
EV/Sales 2,5 2,3 2,1 2,0
Kommentar: Rörelseresultatet avser Ebita. Finansnettot belastades negativt av ränta från aktieägarlån 2021. Aktieägarlånet konverterades till aktier i samband med IPO hösten 2021.

20% marknadsandel

Synsam har under de senaste fem åren vuxit med cirka 10% per år i snitt. Marknaden växer med cirka 5% per år drivet bland annat av en växande åldrande befolkning.

I Norden är optikmarknaden värd kring 19-20 miljarder. Synsam har en marknadsandel på cirka 20%. Konkurrenter är bolag som Specsavers, Synoptik och Smarteyes (ägs av Rune Anderssons bolag Mellby Gård). Synoptik ägs för övrigt av nederländska Grandvision som i sin tur är ett dotterbolag till den franska glasögonkoncernen EssilorLuxottica. Strax efter Synsams notering i höstas dök Essilor upp som tredje största ägare i Synsam med drygt 6% av aktierna. Synoptik omsätter cirka 1,1 miljarder i Sverige och har tjänat 12-14% rörelsemarginal senaste åren.

Ambitiös butiksexpansion

Tillväxtstrategin går dels ut på att öka omsättning i befintliga butiker, dels att växa genom organisk butiksöppning. Vid noteringen i höstas lyfte Synsam fram att de identifierat fler än 160 potentiella platser i Norden för öppnande av nya butiker. Normalt sett kräver en ny butik en investering på 2-6 Mkr i snitt. Återbetalningstiden är i regel 2-3 år.

På senare år har Synsam fått allt bättre tillgång till lokaler i bra lägen i städer runt om i Norden. Ökad e-handel är en förklaring. Koncernens butiker återfinns ofta i centrala lägen i städerna eller i köpcentrum.

Inom tre år planerar Synsam att öppna 90 nya butiker. 40 stycken i Sverige, 30 i Finland, elva i Danmark och tio i Norge. Under Q1 2022 öppnades 9 nya butiker. I årets andra kvartal planeras expansion av 9-12 butiker. Synsam har under de senaste åren fokuserat alltmer på större butiksformat, så kallade megastores. Dessa butiker ligger ofta bra lägen och har ett stort utbud. Bolaget har även öppnat så kallade Recycling Outlets. Det är butiker som säljer rabatterade och/eller begagnade glasögon. På så sätt når Synsam nya kundgrupper.

Fin organisk tillväxt

Synsam Q1 2022 Q1 2021
Omsättning 1186 Mkr 1034 Mkr
Tillväxt y/y 14,7% 15,0%
Organisk tillväxt y/y 12,3% 17,3%
Bruttomarginal 79,3% 76,2%
Ebitda-marginal 24,4% 23,7%
Ebita 178 Mkr 143 Mkr
Ebita-marginal 14,7% 13,6%
Vinst per aktie 0,66 kr -0,17 kr

I årets första kvartal landade tillväxten på 14,7%. Den organiska tillväxten uppgick till 12,3%, vilket är något över målsättningen om att växa 8-12% organiskt per år i snitt på medellång sikt (3-5 år). Like for like, dvs för jämförbara enheter var tillväxten 8,1%.

Bruttomarginalen stärktes till följd av högre andel abonnemangsintäkter, som har högre marginal. Synsam lyfter själva fram Ebitda-marginalen som landade på 24,4% i kvartalet (23,7). Målsättningen är 25% på sikt. Vi på Affärsvärlden fokuserar på Ebita-resultatet, då det bättre överensstämmer med kassaflödet. Ebita-marginalen stärktes till 14,7% (13,6).

På telefonkonferensen lyfte Synsam fram att ökad inflation och oro än så länge inte fått någon effekt på bolaget. Synsam har generellt premiumprodukter med ganska hög prispunkt. Att bolaget fortsätter öppna butiker inom Recycling Outlet-konceptet är positivt för att bredda bolagets målgrupp och erbjudande inom lägre prispunkter.

Tillväxtmöjligheter i Finland

På segmentsnivå är marginalerna bäst på den svenska hemmamarknaden. Där har bolaget också högst marknadsandel. Det verkar generellt gälla på marknaderna. Ju högre marknadsandel desto bättre lönsamhet. Stordriftsfördelar av olika slag är en förklaring.

I Finland har Synsam en marknadsandel kring 6-7%. Marginalen var knappt 1% ifjol för den finska verksamheten. I årets första kvartal öppnades en megastore butik, två recycling Outlet-butiker samt tre ordinarie butiker i Finland. Synsam hade i slutet av första kvartalet 43 butiker i landet. Ledningens budskap är att Synsam tar marknadsandelar från konkurrenterna i landet.

Abonnemangsaffären växer på fint och har under de senaste kvartalet vuxit fortare är Synsam-koncernen som helhet. Det är positivt då de återkommande intäktsströmmarna ger bättre stabilitet för bolaget men också bättre visibilitet för aktiemarknaden. Genom abonnemangen skapar Synsam också en lägre relation till kunden. Vilket kan minska risken för att tappa marknadsandelar till konkurrenter. Synsam har i regel minst en legitimerad optiker per butik.

Churnen är omkring 2% på månadsbasis. Även Synsams konkurrenter har liknande abonnemangserbjudande. Det tyder på att kunderna verkar tycka lösningen är smidig och uppskattad.

Lyhörda för nya koncept

Vidare har Synsam börjat erbjuda hörseltest och hörapparater i utvalda butiker. Erbjudandet inom hörsel är fortsatt i en pilotfas och ledningen kommer så småningom besluta om satsningen skall skalas upp eller ej. Kombinationen av hörsel- och optikdetaljhandel är väl etablerat i Europa och Nordamerika. Däremot är konceptet ännu outvecklat i Norden.

Q1 2022 inleddes på ett bra vis med 12% organisk tillväxt. I andra kvartalet blir jämförelsetalen tuffare. 2022 räknar vi med 9% tillväxt för Synsam. Därefter skissar vi på 7-8% tillväxt. Mycket beror på hur de nya butikerna tas emot.

Synsam-intervju

I samband med Q1-rapporten flaggade Synsam för att Ebitda-resultatet väntas påverkas negativt med 6-9 Mkr i Q2 2022 på grund av förberedelsen inför produktionsstarten av bolagets egna anläggning i Östersund. En intervju med Synsams VD Håkan Lundstedt finns länkad här intill.

Marginalmässigt räknar vi med 16% Ebita under 2022. Långsiktigt räknar vi med 15,5%. Givet att Finland bättrar lönsamheten kan marginalen säkerligen bli högre men det är inte heller fel att vara lite konservativ.

Använder vi en multipel på 14 gånger rörelsevinsten finns drygt 30% uppsida på sikt. National Vision som är ett av världens största glasögonbolag värderas till 22 gånger rörelsevinsten. Nation Vision sänkte nyligen utsikterna för 2022 på grund av ökad inflation, geopolitisk instabilitet och därmed ändrat konsumentbeteende. EssilorLuxottica värderas till knappt 18 gånger jämförelsevis.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2023E EV/Ebit 2023E EV/Sales 2023E Ebit-marginal 2023E % Årlig tillväxt 2022-2024E %
Synsam 15,8 13,4 2,1 15,8 7,5
National Vision -50,2 22,2 21,7 1,3 6,2 9,8
EssilorLuxottica 6,5 22,1 17,7 3,1 17,4 5,5
Genomsnitt -21,8 20,0 17,6 2,2 13,1 7,6
Källa: Affärsvärlden / Factset

Synsam har en stark marknadsposition i Norden och tillväxtmöjligheterna i exempelvis Finland är goda. Abonnemangsaffären ett plus i kanten som skapar kundlojalitet och stabila intäktsströmmar.

Risker finns i form av ökad inflation samt konkurrens från lågprisaktörer som vill ta marknadsandelar. En annan risk är Synsams rätt aggressiva butiksexpansion. Nettoskulden var cirka 2,6 miljarder vid utgången av första kvartalet. Därefter har Synsam betalt utdelning på 1,70 kronor per aktie motsvarande 255 Mkr.

Sammantaget lockar tillväxtmöjligheterna. Uppsidan i aktien är helt okej. Vi behåller köprådet på aktien.

Synsam tio största ägare Andel
CVC Capital Partners 60,95%
Essilorluxottica SA 6,63%
Fjärde AP-fonden 6,00%
Handelsbanken Fonder 3,94%
C WorldWide Asset Management 3,49%
Mawer Investment Management 3,26%
Håkan Lundstedt 1,03%
Fondita Fonder 0,78%
FE Fonder 0,70%
SEB Fonder 0,56%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser