Bankerna splittrade kring gruvbolagen: ”Nasdaq har inte vidtagit åtgärder”

Bankerna hanterar handeln i gruvbolagen Kopy Goldfields och Auriant Mining på helt olika sätt. Hos Handelsbanken, SEB och Skandia är det fortsatt möjligt att handla aktierna - medan Swedbank säger nej eftersom banken anser att bolagen omfattas av sanktionsregler.
Bankerna splittrade kring gruvbolagen: ”Nasdaq har inte vidtagit åtgärder” - kopy handelsbanken
Till vänster syns Kopy Goldfields verksamhet i Malyutka, beläget i Tas-Yuryakhområdet i Verhneulinskayas alluviala distrikt i Khabaroivskregionen. Foto: Kopy Goldfields/TT

Sedan slutet av mars har Avanza, Nordea och Nordnet valt att stoppa all handel av aktierna i gruvbolagen Kopy Goldfields och Auriant Mining. Detta eftersom bankerna bedömer att bolagen omfattas av sanktionsregelverk.

De båda gruvbolagen är noterade på Nasdaq First North. Nasdaq bedömer att bolagen inte omfattas av några sanktioner.

“Vi har gjort en genomlysning av de internationella sanktioner som finns och vi följer hela tiden utvecklingen. Just nu kan vi inte identifiera att de aktuella bolagen är föremål för några sanktioner som föranleder Nasdaq att vida några ingripande åtgärder mot bolagen”, uppgav Erik Gruvfors, pressansvarig på Nasdaq, för Affärsvärlden i förra veckan.

När Affärsvärlden stämmer av med de andra storbankerna framträder en splittrad syn kring sanktionerna.

Stoppar handeln

Swedbank har valt att stoppa all handel med de båda gruvbolagen.

“Aktierna i frågan har blivit handelsstoppade eftersom banken inte kan utesluta att handel i dem skulle innebära en överträdelse av de sanktionsregelverk som vi är skyldiga att efterleva”, skriver Swedbanks presstjänst i ett mejl till Affärsvärlden.

Swedbank uppger vidare att banken utvärderar situationen fortlöpande och att beslutet kan komma att ändras.

DETTA HAR HÄNT

Förra våren kunde Affärsvärlden avslöja att Kopy Goldfields storägare hade kopplingar till en sanktionslistad ryss. Musa Bazhaev är en av de ryska affärsmän som sattes upp på EU:s sanktionslista efter att Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Där finns han fortfarande kvar.

Anledningen till Musa Bazhaev kom med på sanktionslistan är att han äger och driver verksamhet i en sektor som förser regimen med substantiella intäkter, i det här fallet olika råvarubolag.

Hans son, Timur Bazhaev, är registrerad som ägare till holdingbolaget HC Alliance Mining Group Ltd. HC Alliance Mining Group Ltd är Kopy Goldfields störste ägare med 65% av rösterna och kapitalet.

När Afv skrev om Kopy Goldfields kopplingar till Musa Bazhaev framgick det också att bolaget kategoriskt vägrade benämna det ryska anfallskriget mot Ukraina för krig. Bolaget har alltjämt i all officiell kommunikation talat om den “rådande geopolitiska situationen”.

First North-noterade Kopy Goldfield är en avknoppning från Auriant Mining, som gjordes 2008.

Stoppar inte handeln

SEB har å sin sida valt att inte handelsstoppa aktierna.

“Vi följer de regelverk vi har att förhålla oss till och har inte sett behov av att vidta åtgärder gällande handeln i dessa värdepapper. Vi följer dock frågan noggrant”, skriver SEB:s presstjänst i ett mejl till Affärsvärlden och fortsätter:

“Vi noterar också att Nasdaq inte har vidtagit några åtgärder.”

Även Skandia är inne på samma linje.

“Utgångspunkten är att börsen och Nasdaq inte har stängt handel i bolagen, varpå vi fortsatt hållit aktien öppen för handel. Självklart kommer vi parallellt följa och undersöka huruvida bolaget är föremål för sanktioner som borde föranleda att vi stoppar handel i aktuella bolag”, skriver Skandias pressansvarige i ett mejl till Afv.

Handelsbanken har inte heller stoppat handeln med aktier i Kopy Goldfields och Auriant Mining.

På Affärsvärldens fråga om varför Handelsbanken fattat det beslutet blir svaret:

“Som alltid följer vi utvecklingen noga och har kapacitet att genomföra relevanta beslut utifrån en aktuell helhetsbedömning. Arbetet med att säkerställa att våran handel sker i enlighet med gällande regelverk och sanktioner är viktigt”, skriver Joel Holm, pressansvarig på Handelsbanken, i ett mejl.

Affärsvärlden har sedan 25 mars sökt Auriant Mining för en kommentar.

Läs mer:

Nasdaq går emot Avanza och Nordnet – tillåter handel i gruvbolagen

Avanza och Nordnet stoppar handeln i svenska gruvbolagen

Stena-sålda fartyg används för att frakta rysk olja

Ryska lagen försvårar exit: ”Först i kön står Ukraina”

Gazprombank köper IKEA-gruppens ryska shoppingcenter

Svenskt börsbolag vägrar kalla kriget i Ukraina för krig

Delägaren om börsbolagets rysskoppling: ”Dålig affär att sälja aktien”

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.