Sveriges hushåll spenderar mer

Hushållens konsumtion ökade i februari jämfört med januari. Det visar siffror från SCB.
Konsumtion, pengar
Foto: TT

Hushållens konsumtion ökade med 2,0% i februari 2021, jämfört med januari 2021, i säsongsrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat.

På årsbasis sjönk hushållskonsumtionen 1,9%, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser.

Främst påverkade bostad, elektricitet, gas och uppvärmning positivt. Denna branschgrupp ökade med 3,4% i fasta priser jämfört med samma period året innan.

Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice var den branschgrupp som främst påverkade negativt. Jämfört med samma period året innan minskade gruppen med hela 33,4%.