Riksbanken: Krävs en fortsatt expansiv penningpolitik

En inflation över målet behöver inte vara skäl till mindre expansiv penningpolitik, framgår det av Riksbankens senaste protokoll.
Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I sitt senaste protokoll noterar Riksbanken att återhämtningen i världsekonomin fortsätter, trots den ökade smittspridningen. Konjunkturutsikterna ser också något ljusare ut nu än vid det föregående penningpolitiska mötet. Samtidigt ser Riksbanken den fortsatta vaccinutrullningen som grundläggande för att restriktionerna lättas och produktionen inom kontaktintensiva tjänstebranscher ska kunna ta fart.

Ledamöterna räknar med stora kast i inflationen över det kommande året på grund av pandemin och volatila energipriser. Samtidigt väntas ett långsamt stigande kostnadstryck leda till att det kommer dröja innan inflationen är varaktigt nära målet på 2%. Detta trots återhämtningen i ekonomin. En fortsatt expansiv penningpolitik de kommande åren bedöms krävas för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet.
Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Dessutom resonerade ledamöterna vid mötet kring hur penningpolitiken kan komma att anpassas vid utveckling bortom huvudscenariot.

”Flera konstaterade att om återhämtningen blir starkare än väntat och inflationen överstiger målet behöver det inte vara ett skäl att göra penningpolitiken mindre expansiv. Om penningpolitiken behöver göras mer expansiv pekade några ledamöter på att en räntesänkning är fullt möjlig”, skriver Riksbanken.