Råduppföljning: Ingen hejd på Plejd

Köprådet i norska Multiconsult utvecklades starkt. Aktien steg 280%. Även Plejd blev en kursraket men vi slopade med facit i hand köprådet alldeles för tidigt.

Multiconsult +278% (Köp)

Den norska teknikkonsulten har gjort en imponerande turn-around mitt under brinnande Covid-19-kris. Kanske fick man lite draghjälp av inställda resor och annat? Rörelsemarginalen steg från 3% till 10% trots oförändrad omsättning. Förklaringen är besparingar. Aktien handlas till rullande p/e på 21 vilket fortfarande är en bit under de svenska storspelarna som Afry och Sweco.

Detection Technology +50% (Neutral)

Finskt medicinteknikbolag som är leverantör av röntgendetektorer. Vi oroades över prispressen i sektorn och landade i en neutral hållning. 2020 sjönk försäljningen med 20% och rörelsemarginalen pressades till 10,7% (16,6). Aktien har utvecklats ungefär som index.

Pandox +57% (Neutral)

Med stor del omsättningsbaserade hyresavtal blev fallet snabbt och hårt för hotellfastighetsägaren, som kapat kostnaderna rejält för att nå nollresultat och övervintra coronakrisen. Nu verkar dock marknaden blåst faran över och aktien handlas med bara 10% substansrabatt. Detta trots att resandet väntas ta många år att återhämta sig med oklar effekt på marknaden för hotellfastigheter.

Stille +15% (Neutral)

Att uppskjutna operationer skulle påverka medicinteknikbolaget Stille negativt på kort sikt stod klart när viruskrisen slog till. Försäljningen sjönk 9% i fjol och rörelseresultaten halverades. I februari slog vi om till ett köpråd. En enorm vårdskuld behöver betas av och tillväxtmöjligheterna för Stille lockar.

Bahnhof +34% (Köp)

Välskött bredbandsoperatör som växt organiskt i högt tempo och med god lönsamhet under många års tid. I höstas stängde vi dock köprådet eftersom aktien blivit lite dyr samtidigt som tillväxten väntas mattas av och nätägarna pressar lönsamheten med nya prishöjningar. Aktien har dock stigit ytterligare något sedan dess.

Collector +139% (Neutral)

Nischbanken gjorde en omstart efter sina nedskrivningar och miljardemission för ett år sedan. I analysen pekade vi på att det alltid är osäkert när bolag ändrar sin affärsmodell och att Resurs var ett lika billigt men mer stabilt aktieval. Där fick vi helt fel eftersom Collector värderades upp när banken stabiliserade sin operativa utveckling samtidigt som Resurs inte ens hängt med index.

Addlife +195% (Neutral)

Serieförvärvaren Addlife har sett en ökad efterfrågan i svallvågorna av viruskrisen. 2020 landade den organiska tillväxten på hela 38%. Q1 2021 inledes starkt med 54% organisk tillväxt. Addlife gjorde nyligen ett stort förvärv av Healthcare 21 Group, med verksamhet i Storbritannien och på Irland.

Hufvudstaden +10% (Köp)

Vi bottenfiskade i fastighetspärlan när substansrabatten under krisen steg till över 30%. Tesen var att de bästa lägena alltid kommer vara attraktiva, även om vissa fastigheter kanske behöver konverteras till annan användning. Avkastningen på 10% är godkänd givet den låga risken, men aktien höll inte jämna steg med börsindex under året.

Biofrigas +33% (Neutral)

Bolaget utvecklar system för att utvinna biogas ur gödsel. Grejen är att utrustningen som sköter processen ska placeras ute hos bönderna istället för att gödsel – som idag – körs till större anläggningar med lastbil. För ett år sedan noterades bolaget. Afv tyckte systemet såg dyrt ut och att det var en högrisksatsning. Aktien är upp men ingen direkt succé. Under året har bolaget tvingats konstruera om ett steg i sin process vilket försenar kommersialiseringen.

Plejd +86% (Köp)

Tillväxtbolaget Plejd som säljer produkter inom belysning och hemautomation har varit en stor succé sedan noteringen 2016. Affärsvärlden har haft flera köpråd på aktien senaste åren. I höstas sänkte vi rådet till neutral. Aktien har rusat vidare och från vårt köpråd i fjol var uppgången 550%.

Pexip +38% (Teckna)

Norskt bolag inom teknik för videokonferenser som passade på att gå till börsen när kontorsarbetare världen över satt hemma och jobbade på länk. Tillväxten var imponerande men aktien såldes ut till 9 gånger vår prognos på 2020 års omsättning. Trots den prislappen tyckte vi man skulle teckna. Aktien rusade första handelsdagen men har varit svängig sedan dess. Afv sänkte rådet efter några veckor på 87 kr och idag noteras aktien 10% under den nivån.